Khóa học về: “Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện”

Nhằm nâng cao nãng lực quản lý cho cán bộ lãnh ðạo bệnh viện, thực hiện chỉ ðạo của Ban Giám ðốc, Ban quản lý Dự án ðào tạo nâng cao nguồn nhân lực Bệnh viện Nhi Trung ýõng phối hợp với Hiệp hội quản trị kinh doanh toàn cầu Hoa Kỳ (AGMA) tại Việt Nam vừa tổ chức khóa học về “ Nâng cao nãng lực quản lý bệnh viện”.
Khóa ðào tạo ngắn hạn gồm nãm lớp diễn ra từ ngày 8 tháng 3 nãm 2010 ðến ngày 19 tháng 3 nãm 2010 tập trung vào các nội dung nhý: lập kế hoạch cho các tình huống bất ngờ, chu trình làm việc hiệu quả, công cụ ra quyết ðịnh….vv. Với mỗi bài học, các học viên không chỉ ðýợc giảng dạy lý thuyết mà còn ðýợc tham gia vào rất nhiều hoạt ðộng thực hành sinh ðộng.

Sau những giờ tham gia lớp học sôi nổi và bổ ích, các học viên ðã thu ðýợc những kiến thức quý báu nhằm nâng cao kỹ nãng quản lý trong môi trýờng bệnh viện

Phòng Chỉ ðạo tuyến- Bệnh viện Nhi Trung ýõng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *